فایل مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR


فایل مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

هدف از این مقاله بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR می باشد

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

تنوع ژنتیکی سیب نشانگر SSR برای تشخیص تنوع ژنتیکی سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران بررسی تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR
دسته بندیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 424 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR

 
 
 
 
چکیده
تنوع ژنتیکی 44 رقم سیب از مناطق مختلف ایران به کمک 16 جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل 45 آلل در بین ارقام شناسایی شد. تعداد

ادامه مطلبhttp://neysport.ir/compelet/artuni7497.html